Üldehitustööd

• Kandvate ja mittekandvate seinte ehitus
• Vaheseinte ehitus
• Vahelagede ehitus
• Siseviimistlustööd
• Välisviimistlustööd
• Soojustus ja isolatsioonitööd

Katuse paigaldamine

• Konsultatsioon
• Katuse mõõtmistööd
• Vana katuse/katusekatte lammutus
• Katuseakende paigaldus
• Uue katuse konstruktsiooni ehitamine
• Katusekatete paigaldus (eterniit, bituumen, plekk, kivi)
• Lamekatuste renoveerimistööd
• Räästakastide ehitus
• Vihmaveesüsteemide ja katuse turvaelementide paigaldamine

Plekitööd

• Aknaplekid
• Katteplekid
• Katuse lisaplekid
• Vihmavee süsteemid
• Katusekatteprofiil
• Korstna plekid, mütsid

Fassaaditööd

• EPS fassaadi paigaldus
• Soojustusega puit-, plekkfassaadi paigaldus
• Fassaadiplaatide paigaldus
• Fassaadi soojustamine kivivillaga

Korstnate ladumine, remont

• Telliskorstnate ladumine, renoveerimine
• Moodulkorstnate paigaldus